Nông nghiệp

HỆ THỐNG BƠM ĐỘC LẬP

Điện mặt trời đồng hành cùng nông dân vùng thiếu điện Giải pháp bơm nước năng lượng mặt trời độc lập xóa nỗi lo thiếu điện tưới tiêu cho nông dân tại các trang trại vùng sâu, vùng xa. Hệ thống tận dụng nguồn điện từ mặt trời để điều khiển trực tiếp máy bơm nước. Nguồn nước được bơm lên và dự trữ vào các hồ chứa để tưới tiêu trong ngày. Hệ thống bơm nước độc lập hoạt động [...]

Read more...

HỆ THỐNG BƠM KẾT HỢP LƯỚI ĐIỆN

Sản xuất thuận lợi với nguồn nước tưới dồi dào 24/24 Giải pháp bơm năng lượng mặt trời kết hợp điện lưới cung cấp nguồn điện 24/24 để phục vụ hoạt động bơm tưới. Hệ thống tự động chuyển đổi giữa nguồn điện mặt trời và điện lưới giúp việc chăm sóc cây trồng được thuận lợi, giải phóng sức lao động và bảo vệ môi trường. Hệ thống bơm nước mặt trời kết hợp điện lưới hoạt động thế nào? Hệ [...]

Read more...