Hệ thống Hybrib

HỆ THỐNG HYBRIB

Giải pháp an ninh năng lượng cho thiết bị điện ưu tiên  Điện năng lượng mặt trời hybrid là giải pháp sử dụng ắc quy để duy trì nguồn điện liên tục 24/7 cho các thiết bị quan trọng được ưu tiên sử dụng. Hệ thống ứng dụng phù hợp tại các trung tâm dữ liệu, trạm phát sóng viễn thông (BTS), quốc phòng, y tế, hệ thống server… Điện mặt trời hybrid hoạt động như thế nào? • Hệ thống ưu tiên [...]

Read more...