Hệ thống bơm nước

HỆ THỐNG BƠM NƯỚC

Bơm nước bằng điện mặt trời kết hợp điện lưới Nguồn nước tưới dồi dào 24/24 Giải pháp bơm năng lượng mặt trời kết hợp điện lưới cung cấp nguồn điện 24/24 để phục vụ hoạt động bơm tưới. Hệ thống tự động chuyển đổi giữa nguồn điện mặt trời và điện lưới giúp việc chăm sóc cây trồng được thuận lợi, giải phóng sức lao động và bảo vệ môi trường. Hệ thống bơm nước mặt trời kết hợp điện lưới [...]

Read more...