Hệ thống hòa lưới

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Doanh nghiệp tăng trưởng bằng năng lượng mặt trời  Nhằm hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang lựa chọn giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả từ điện năng lượng mặt trời hòa lưới. Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới giúp doanh nghiệp: Tiết kiệm đến 90% chi phí điện Cắt giảm tối đa chi phí điện cho doanh nghiệp sản xuất và đặc biệt ở khung giá điện giờ cao [...]

Read more...