Hệ thống Hibrid

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HYBRIC

Giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng 24/7 cho doanh nghiệp  Điện năng lượng mặt trời hybrid là giải pháp sử dụng ắc quy để duy trì nguồn điện liên tục 24/7 cho các thiết bị quan trọng được doanh nghiệp ưu tiên sử dụng. Hệ thống ứng dụng phù hợp tại các trung tâm dữ liệu, trạm phát sóng viễn thông (BTS), quốc phòng, y tế, hệ thống server… Điện mặt trời hybrid hoạt động như thế nào? Hệ thống [...]

Read more...