Doanh nghiệp

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HYBRIC

Giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng 24/7 cho doanh nghiệp  Điện năng lượng mặt trời hybrid là giải pháp sử dụng ắc quy để duy trì nguồn điện liên tục 24/7 cho các thiết bị quan trọng được doanh nghiệp ưu tiên sử dụng. Hệ thống ứng dụng phù hợp tại các trung tâm dữ liệu, trạm phát sóng viễn thông (BTS), quốc phòng, y tế, hệ thống server… Điện mặt trời hybrid hoạt động như thế nào? Hệ thống [...]

Read more...

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Doanh nghiệp tăng trưởng bằng năng lượng mặt trời  Nhằm hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang lựa chọn giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả từ điện năng lượng mặt trời hòa lưới. Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới giúp doanh nghiệp: Tiết kiệm đến 90% chi phí điện Cắt giảm tối đa chi phí điện cho doanh nghiệp sản xuất và đặc biệt ở khung giá điện giờ cao [...]

Read more...